Play
Prev
Next

De identiteit van de school

PCBS De Driemaster is een moderne, open, christelijke school. Dat wil zeggen dat iedereen welkom is die de uitgangspunten van de school respecteert. Vanuit een sfeer van openheid en respect wordt geprobeerd inhoud te geven aan christelijk onderwijs, waarbij de Bijbel onze inspiratiebron is. meer...
Onze school wil een leefgemeenschap zijn van jonge mensen en hun begeleiders. Niet alleen het “ leren” staat bij ons centraal, maar het gaat om de totale ontwikkeling van het kind. Voor ons houdt dit in dat in ons onderwijs “ leren” en “ mens worden” naast elkaar staan. Goed onderwijs speelt in onze ogen in op het kind zelf. Daarbij wordt het kind uitgedaagd, gestimuleerd en begeleid om tot zelfstandigheid te komen. We proberen de kinderen te stimuleren om in elkaar de positieve kanten te zien, samen te werken en oplossingen te zoeken, als er problemen zijn. We beseffen dat dit niet anders kan dan met vallen en opstaan. Daarom weet iedereen bij ons op school, dat je dan best fouten mag maken. We proberen uw kind aan te bieden wat hij nodig heeft. We moedigen hem aan zijn uiterste best te doen. Zo, dat hij op zijn eigen plaats in de maatschappij volwaardig kan functioneren.

Laatste nieuws

Nieuwe foto’s

Schoolreis Archeon 2014 (221) Schoolreis Archeon 2014 (195) Schoolreis Archeon 2014 (163) Schoolreis Archeon 2014 (158) Schoolreis Archeon 2014 (139) Schoolreis Archeon 2014 (129) Schoolreis Archeon 2014 (121) Schoolreis Archeon 2014 (110) Schoolreis Archeon 2014 (95)

Contact

de Driemaster

Hoekse Hillweg 115
3151 CB Hoek van Holland
0174 383834
directie@dedriemaster.nl©2014 De Driemaster