Continurooster

 

Schooltijden

Groepen 1 t/m 4
Maandag 08.30 uur-   14:45 uur
Dinsdag 08.30 uur-   14:45 uur
Woensdag 08.30 uur-   12.30 uur
Donderdag 08.30 uur-   14:45 uur
Vrijdag 08.30 uur-   12:00 uur

 

Groepen 5 t/m 8
Maandag 08.30 uur-   14:45 uur
Dinsdag 08.30 uur-   14:45 uur
Woensdag 08.30 uur-   12.30 uur
Donderdag 08.30 uur-   14:45 uur
Vrijdag 08.30 uur-   14:45 uur

Wij werken op onze school volgens een continuerooster. Daarvoor hebben wij een aantal afspraken gemaakt. Hieronder kunt u deze afspraken lezen.

Protocol continurooster

Gang van zaken:

 • De kinderen eten in hun eigen lokaal.
 • De groepen eten van 12.00 tot 12.15 uur onder leiding van de groepsleerkracht.
 • De leerkrachten eten van 12.15 tot 12.45 uur in de personeelskamer.
 • Voor het eten wordt er een moment stilte gehouden om rust in de groep te creëren, het begin van de maaltijd aan te geven en respect te tonen voor kinderen die nog even willen bidden voor het eten.
 • Tijdens het eten mag er in principe niet gelopen worden.
 • In de groepen 1 t/m 4  wordt er na het eten weer een moment stilte gehouden en daarna wordt er met elkaar opgeruimd. Voor de kinderen die niet klaar zijn met eten, is er gelegenheid om af te eten onder begeleiding van een ouder of stagiaire.
 • De kinderen hebben de mogelijkheid om na het eten hun tanden te poetsen. Dit gebeurt in de klas, maar is niet verplicht.
 • Bij de groepen 1 t/m 5 wordt aangeraden om de broodtrommels  van naam te voorzien.
 • Er mogen geen chips en snoep meegenomen worden.
 • Etenswaren en dergelijke mogen niet geruild worden.
 • Er mag geen koolzuurhoudende drank of energiedrank mee naar school genomen worden.
 • Bij slecht weer is het belangrijk dat in ieder geval de kleuters zich toch even kunnen bewegen. Zij kunnen hiervoor gebruik maken van het speellokaal. Let op! Er mogen daar geen schoenen gedragen worden. De overige groepen kunnen zich vermaken met bijvoorbeeld een spelletje of tv kijken.
 • De kinderen mogen het schoolterrein niet verlaten zonder toestemming. Indien een ouder een kind wil ophalen, moet dit gemeld worden bij de groepsleerkracht.
 • De kinderen van groep 8 openen om 12.15 uur het Zoneparc.

Richtlijnen voor de hulpouders

 • Begeleiden van de kinderen
 • Zorgen voor een prettige en rustige sfeer
 • Positief stimuleren van de kinderen
 • Het aanbieden van binnenactiviteiten bij slecht weer
 • Het is uitermate belangrijk dat hulpouders op tijd aanwezig zijn

Eindverantwoording en klachten:
Mochten de ouders vragen en / of opmerkingen hebben gaan ze in eerste instantie naar de groepsleerkracht. Op het moment dat de ouders er met de groepsleerkracht niet uit kunnen komen, kunnen zij contact opnemen met Adriaan van Toor

Bedrijfshulpverlening (BHV)
Op school is er een verbandtrommel en een ontruimingsplan aanwezig. Het ontruimingsplan hangt in ieder lokaal en er wordt een paar keer per jaar een ontruimingsoefening gehouden. Iedereen moet er aan denken zijn / haar presentielijst mee te nemen.

Bij het ontruimen moeten alle klassen zich verzamelen op de parkeerplaats van de ALDI.

Aanspreekpunt continurooster en pleinwacht
De aanspreekpunten  voor het continurooster en de ouderpleinwacht is het Managementteam of Gaby Viola.