Identiteit

Wij zijn een christelijke basisschool. De bron voor ons is de Bijbel die wij als uitgangspunt en inspiratiebron gebruiken bij ons dagelijks handelen en het omgaan met elkaar. Wij willen Gods boodschap vertalen naar deze tijd door Bijbelverhalen en spiegelverhalen te vertellen vanuit de godsdienstmethode Trefwoord.

We hebben duidelijke normen en waarden. We gaan uit van respect voor jezelf, respect voor de ander en respect voor andermans eigendommen. We hebben ook respect voor andere levensbeschouwingen.

Naast respect gaan we uit van de basisprincipes van rust, structuur en duidelijkheid. Onafhankelijk van de levensbeschouwelijke achtergrond van de ouders verwachten we dat alle kinderen meedoen aan activiteiten en vieringen rondom de geloofsopvoeding. Ouders hoeven de christelijke identiteit niet te onderschrijven, we vragen wel deze te respecteren.

 

De volgende thema’s komen  dit jaar aan de orde:

Themaoverzicht_Trefwoord_schooljaar_2017-2018

planning-prentenbijbel

Contact (week 2 t/m 4)
Inhoud: Over contact tussen mensen; meer mens worden in de ontmoeting met de ander.
Bijbel: De man op het dak (Lucas 5); De kinderen bij Jezus (Marcus 10); Genezing van een verlamde man (Matteüs 12); Tien melaatsen (Lucas 17); De blindgeborene (Johannes 9); De Samaritaanse vrouw (Matteüs 15).

Je krijgt wat je verdient (week 5 t/m 7)
Inhoud: Je krijgt wat je verdient, maar verdien je ook wat je krijgt? Over gelijke en ongelijke behandeling, over beloning en straf. Over een kans verdienen voor een nieuwe toekomst.
Bijbel: Schulden bij de koning (Matteüs 18); Arbeiders in de wijngaard (Matteüs 20); De talenten (Matteüs 25); Het ongeluk met de toren (Lucas 13); De boom zonder vruchten (Lucas 13); Zacheüs (Lucas 13).

Hieronder wat uitleg over week 5 t/m 7:

Een opgestoken duim, een ‘goed!’ op het rapport, een schouderklopje of twee euro: het is altijd leuk als je beloond wordt voor je inspanning. En tegelijk is ‘verdienen’ een thema waar we ons soms heel druk om maken. Een thema dat veel vragen oproept.

Jezus vertelt over een baas die hulp nodig heeft in zijn wijngaard. ’s Morgens huurt hij enkele mannen in voor een afgesproken bedrag. Later komen er nog enkele bij en tenslotte haalt hij er nog een paar arbeiders bij. Alle werkers krijgen aan het eind van de dag evenveel betaald: het bedrag dat met de eerste groep was afgesproken. Die groep is echter boos: ‘Waarom krijgt iemand die maar heel even gewerkt heeft net zoveel als wij die dat de hele dag hebben gedaan?’
Life is unfair; dat gevoel is heel herkenbaar. Maar is het ook altijd terecht?
In dit geval draait Jezus de zaak om: ‘Jullie voelen je tekort gedaan, maar ik heb jullie keurig volgens afspraak betaald. Waarom zijn jullie eigenlijk niet blij voor die anderen die ik iets extra’s heb gegeven?’

Krijg je altijd wat je verdient? Heb je recht op een beloning? Kan en moet iedereen altijd gelijk beloond en behandeld worden? Enkele andere Bijbelverhalen in dit thema roepen nog meer vragen op rond ‘verdienen’. Een beloning is soms verdiend, maar wanneer zeg je dat iemand straf heeft verdiend? En wat is eigenlijk een eerlijke straf? En tot wanneer vinden we dat iemand nog een tweede kans verdient?
In dit thema ontdekken de kinderen dat het leven soms iets ingewikkelder in elkaar zit dan ‘Eigen schuld, dikke bult!’ Omdat niet iedere ‘dikke bult’ die iemand valt, ook altijd zijn ‘eigen schuld’ is. En dat dat ene kind in de groep soms net iets meer aandacht en zorg krijgt dan de rest omdat het dat nodig heeft. En dat je jezelf daardoor niet tekort gedaan hoeft te voelen.

 

 

©2019 De Driemaster