Programmeren en ICT passen bij
onze 21e-eeuwse vaardigheden

Het openwand beleid is
één van onze mijlpalen

Met muziekonderwijs leren kinderen
op een andere manier denken

Als Lekker Fit! school
zijn we volop in beweging

Ouders zijn onze partner
en helpen volop mee

Onze leerlingenzorg

Er zijn kinderen die problemen hebben waardoor het niet zo goed gaat op school. Deze kinderen hebben extra zorg nodig. De school onderzoekt eerst wat de oorzaak is van de problemen en stelt – in overleg met de ouders – vast wat de beste aanpak is om het kind te helpen. Meestal kan de school het kind zelf helpen door het extra hulp en ondersteuning te geven. Maar soms is het moeilijk om de juiste oplossing te vinden of kan de school de hulp die het kind nodig heeft niet zelf bieden. In die gevallen roept de school, in overleg met de ouders, de hulp in van specialisten van het Samenwerkingsverband Westland. Scholen en instellingen in de regio werken met elkaar samen om ervoor te zorgen dat ieder kind onderwijs krijgt dat aansluit bij zijn/haar behoeften. Dit beleid is door de overheid ingevoerd onder de naam ‘Passend onderwijs’.

 

Onze zorgstructuur

De Driemaster heeft een zorgspecialist (intern begeleider), die onder andere de taak heeft om de leerlingenzorg te coördineren. De zorgspecialist heeft een overzicht van de zorg die onze leerlingen nodig hebben en overlegt hierover regelmatig met de leerkrachten en de schoolleiding. Zij voert samen met de leerkracht en ouders gesprekken met externe instanties. We streven ernaar dat de ouders van de betreffende leerling hierbij aanwezig zijn. Daarnaast analyseert de zorgspecialist de uitkomsten van de (Cito) toetsen en bespreekt zij op basis hiervan met de leerkrachten wat de volgende stappen zijn