Leerlingenraad

Wat is een leerlingenraad nou eigenlijk

In een leerlingenraad zitten kinderen die gekozen zijn door kinderen uit hun eigen klas en door kinderen uit de andere klassen. Het zijn leerlingen die graag namens hun klas allerlei zaken willen bespreken. Zo komen wij beter te weten we wat de kinderen van onze school belangrijk vinden. Dat betekent dat zij de belangrijke rol hebben om erachter te komen wat er leeft op school en wat iedereen graag ziet gebeuren. Deze zaken kunnen ze bespreken in vergaderingen van de leerlingenraad. Deze groep behartigd dus de belangen van alle schoolkinderen.

 

Wat doet de leerlingenraad

Een leerlingenraad kan meedenken en praten met de leerkrachten en zal aan de slag gaan met de ideeën die ze binnenkrijgen. Deze raad kan zich ook bezighouden met het meedenken over de organisatie van allerlei activiteiten, zoals de kerstviering, disco, nieuwe doeltjes op het schoolplein enz. Daarnaast is de leerlingenraad bevoegd om – gevraagd en ongevraagd – advies uit te brengen aan de medezeggenschapsraad met name over zaken die leerlingen direct aangaan, zoals bijvoorbeeld het pestprotocol.

Wie zitten in de leerlingenraad 2016-2017

In de leerlingenraad zitten leerlingen uit de bovenbouw (groep 6 t/m8). Ze worden begeleid door een ouder van de Medezeggenschapsraad. Dit schooljaar hebben zitting in de leerlingenraad:

  • groep 6A: Lisa
  • groep 6B: Indy
  • groep 7A: Maarten
  • groep 7B: Vera
  • groep 8A: Lotte (notulist)
  • groep 8B: Femke (voorzitter)

Hoe werkt de leerlingenraad

Deze groep komt iedere maand bij elkaar om te vergaderen onder schooltijd. Aan de hand van de Agenda worden de punten besproken. Er wordt een schriftelijk verslag (notulen) gemaakt van elke vergadering. Zowel de agenda als de notulen komen op de website te staan. De agenda is belangrijk voor alle kinderen, want zo kan iedereen lezen wat de leerlingenraad gaat bespreken. De notulen zijn belangrijk, want dan kan iedereen lezen of alles wel is besproken en wat er dan allemaal besproken is. Een vast punt op de agenda is mededelingen. Bij dit punt kunnen de kinderen uit de raad met zaken komen die in hun eigen klas zijn aangedragen.

Onderwerpen vanuit de leerlingenraad 2015-2016

Vorig jaar zijn we gestart met de leerlingenraad die bestond uit: Ian, Zoe, Jasper, Britt, Erwin en Daan. Daar zijn wat onderwerpen besproken die deze raad niet heeft kunnen afronden. Deze onderwerpen staan op de agenda van de leerlingenraad van dit jaar. Deze 2 onderwerpen zijn: fietsenhok en pestprotocol.

Vergaderdata 2016-2017

23 november, 18 januari, 15 februari, 15 maart, 12 april, 10 mei, 7 juni en  5 juli.

Email adres leerlingenraad

Heb je vragen of andere dingen die je met de leerlingenraad wilt delen, dan kun je ons ook mailen: leerlingenraad3master@gmail.com

©2019 De Driemaster