21steeeuwse vaardigheden

De samenleving verandert snel. Leerlingen hebben in de toekomst kennis nodig die nu nog niet beschikbaar is, en die we ze dus ook niet kunnen leren. Om leerlingen toch goed uit te rusten voor de nieuwe, veranderende wereld, moeten wij als school de leerlingen vaardigheden aanleren. Die vaardigheden noemen we 21st century skills: 21ste-eeuwse-vaardigheden. Deze vaardigheden komen bij alle vakken en activiteiten aan de orde.

We gebruiken hier o.a. de volgende middelen voor:

Coöperatief Leren

Teach Like a Champion

Met Sprongen Vooruit

Excellente school

De Driemaster heeft van de onderwijsinspectie in januari 2017 het predicaat excellente school gekregen. Een excellente school is in de basis een goede school die zich onderscheidt van andere goede scholen door te excelleren op een bepaald gebied dat in de school als geheel doorwerkt. De Driemaster onderscheidt zich op het gebied van Lekker Fit, gezondheidseducatie en het behalen van leerwinst.

Meer informatie

 

Opbrengstgericht werken.

Opbrengstgericht werken is het systematisch en doelgericht werk aan het maximaliseren van prestaties.  Wij willen, simpel gezegd, uit een leerling halen wat mogelijk is.

Opbrengstgericht werken is niet te herleiden tot één enkele onderwijskundige maatregel. Ook is het niet de verantwoordelijkheid van één of twee personen in onze school. De opbrengsten verbeteren van een school vraagt om een samenhangende onderwijskundige aanpak op alle niveaus binnen onze school.

Opbrengsten verbeteren gebeurt op vier niveaus: Leerlingniveau, groepsniveau, schoolniveau en bestuursniveau.

Meer informatie