Programmeren en ICT passen bij
onze 21e-eeuwse vaardigheden

Het openwand beleid is
één van onze mijlpalen

Met muziekonderwijs leren kinderen
op een andere manier denken

Als Lekker Fit! school
zijn we volop in beweging

Ouders zijn onze partner
en helpen volop mee

Onze missie is: Ontdek en leer op je eigen tempo. Elke leerling van De Driemaster krijgt gelegenheid om zijn talenten zo breed mogelijk te ontwikkelen. Zo willen wij kinderen toerusten om een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving. We werken aan de brede talentontwikkeling van kinderen. De visie geeft aan hoe het doel wordt bereikt.

We kijken op een andere manier naar het leren van kinderen, dit wordt zichtbaar in onze visie. De Driemaster is een onderwijsorganisatie waar:

 • wij vertrouwen hebben in de ontwikkeling van leerlingen, omdat kinderen van binnenuit gemotiveerd zijn om te leren;
 • ons onderwijs gericht is op het verwerven van:
  – kennis, waarbij we streven naar zo optimaal mogelijke leeropbrengsten;
  – inzicht, door betekenisvol te leren vanuit kernconcepten.
 • we gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de inhoud, de totstandkoming en het resultaat van ons onderwijs;
 • leerlingen ontdekkingsruimte krijgen en de leerkracht ze als coach en expert begeleidt;
 • wij het onderwijs afstemmen op de eigen ontwikkeling van een kind en op de verschillen tussen leerlingen;
 • fouten gemaakt mogen worden met als uitgangspunt: van fouten kun je leren;
 • we geloven dat je lekkerder in je vel zit in een gezond en fit lichaam en dus beter kunt leren en presteren.