Rekenen

De Driemaster maakt gebruik van de rekenmethode Rekenwonders. Deze methode past helemaal binnen de 21ste eeuwse vaardigheden.    rekenwonders-2

Rekenwonders zorgt ervoor dat alle leerlingen -sterk of zwak- per onderwerp meer verdiepen en verrijken. Kostbare leertijd wordt nu optimaal gebruikt voor verdieping en verrijking in plaats van herhaling. Rekenwonders creëert zelfstandige, gemotiveerde leerlingen die op zoek gaan naar oplossingen.

rekenwonders

rekenwonders-1Zien is begrijpen

Rekenwonders is heel visueel opgezet omdat het CPA-principe een belangrijk didactisch uitgangspunt is. CPA staat voor Concreet -> Picturaal -> Abstract; het is een handelingsmodel om inzichten een stevige basis te geven. Voor sommige leerlingen is dat nog met concrete materialen, voor anderen door de opdracht te visualiseren in modellen, voor weer anderen op abstract niveau. Zo krijgt differentiatie een heel concrete invulling.

 

Deze concrete invulling vullen we aan met een methode die ook het automatiseren op deze manier aanpakt:  Met Sprongen Vooruit.met-sprongen-vooruit

Met Sprongen Vooruit kenmerkt zich door de reken-wiskundeuitleg in kleine tussenstapjes te beschrijven  in de vorm van oefeningen en spellen om zowel interactief klassikaal les te kunnen geven als aan een individu op een specifiek rekendomein. Voor de leerlingen worden de spellen en oefeningen als leuk en betekenisvol ervaren waardoor het plezier in rekenen zienderogen toeneemt. Ze mogen bewegen en eigen producties maken wat de betrokkenheid enorm versterkt. Deze positieve wisselwerking tussen inhoud en vorm zorgt ervoor dat de resultaten bij leerlingen die les krijgen op basis van Met Sprongen Vooruit direct omhoog gaan.

Zo vullen deze twee methodes elkaar goed aan.

 

©2019 De Driemaster