Verlof

Verlof buiten de schoolvakanties

 

Sinds 1 augustus 1994 is de Leerplichtwet van 1969 aangepast. Extra verlof om bijvoorbeeld buiten het drukke seizoen op vakantie te gaan is niet meer mogelijk.

Alleen wanneer het vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de ouders niet mogelijk is om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan, kan eenmaal per schooljaar door de directie van de school vrij worden gegeven voor een extra vakantie. Er moet dan echter wel een ondertekende werkgeversverklaring worden gevoegd bij de aanvraag. Verder is het belangrijk om te weten dat:

 

· de aanvraag minimaal acht weken van te voren bij de directie moet worden ingediend;

· de verlofperiode ten hoogste tien schooldagen mag beslaan;

· de verlofperiode niet in de eerste twee weken van een schooljaar mag vallen.

 

Bedenkt u altijd wel, dat extra vrije dagen in het nadeel van uw kind en de organisatie voor de leerkracht kunnen werken.

Het kan voorkomen dat u, buiten de schoolvakanties om, verlof nodig heeft voor uw kind.
Hiervoor kunt u onderstaand formulier downloaden en ingevuld inleveren bij Dhr. A. van Toor.

formulier verlofaanvraag