Zorg

 

De leerlingenzorg op De Driemaster staat in het teken van het helpen van de leerling op hun ontwikkelingsniveau. Iedere leerling is uniek en heeft het recht zich te ontwikkelen in harmonie. De leerling kan goed functioneren en groeien. Bij dat groeien, voelen kinderen en hun ouders zich welkom in een fijne en vertrouwde omgeving. Onze leerlingen doen ertoe en we zien fouten maken juist als kansen om iets te leren! In deze veilige omgeving weten we precies hoe we onze leerlingen moeten stimuleren en prikkelen om te leren, zodat de kinderen zich verder kunnen ontwikkelen. Iedere leerling is uniek en heeft sterke en zwakke eigenschappen, talenten en dat eigene, waardoor de leerling zo bijzonder is. Om iedere leerling zoveel mogelijk de gelegenheid te geven zich naar die eigenheid te ontwikkelen, volgen we de leerling vanaf groep één tot en met groep acht. Belangrijke momenten in die ontwikkeling noteren we in ons leerlingvolgsysteem.

Dat we de individuele ontwikkeling van de leerlingen zo belangrijk vinden, betekent niet dat we voor elk kind streven naar een eigen traject. Leren in samenhang met anderen is belangrijk. Daarom is leren in groepsverband het uitgangspunt van onze school.

 

Als wij het niet kunnen

Door de speciale zorg kunnen wij ook kinderen die sneller of minder snel gaan of stevige leerproblemen hebben op onze school begeleiden. Ondanks alle zorg en de liefde en toewijding waarmee die zorg toegepast wordt, moeten ook wij af en toe zeggen: “Dit kunnen wij niet meer. Dit vraagt om expertise die wij niet in huis hebben.” In dat geval zullen we samen met de ouders moeten gaan zoeken naar een school die de specifieke zorg wel kan bieden. Dat betekent dat er leerlingen nodig zijn met extra ondersteuning in leervaardigheden en/of sociaal emotionele vaardigheden. De zorg wordt gecoördineerd door het zorgteam. De zorg vindt zowel in de groep als buiten de groep plaats.

 

Zorg in de groep

In de groep proberen de leerkrachten zoveel mogelijk zorg aan te bieden; we proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij het niveau van het kind door te werken in drie niveaugroepen en daarnaast worden verschillende handelingsplannen uitgevoerd.

 

Zorg buiten de groep

Remedial Teachers

Wij hebben op school twee gekwalificeerde remedial teachers. Deze remedial teachers nemen elke week in de zorgteambesprekingen leerlingen door om te kijken of ze zich ontwikkelen. Daar wordt ook eventueel de hulpvraag vastgesteld om zo een handelingsplan uit te schrijven. Een handelingsplan is een plan waarin staat beschreven wat en hoe de komende tijd aan vaardigheden wordt gewerkt.

 

Intern Begeleider

De intern begeleider neemt ook deel in het zorgteam. De intern begeleiders houden ook de ontwikkeling van ALLE leerlingen in de gaten.

 

Schoolmaatschappelijk werk

Eén dag in de week (dinsdag) is Kelly Schrouwers er voor leerlingen, maar ook voor u. Kelly helpt iedereen met kleine maar ook met grote vragen. Als er problemen zijn in de ontwikkeling van het kind is zij het luisterend oor. Ze geeft advies aan kinderen, ouders maar ook leerkrachten.

Meer informatie

 

Logopedie, fysiotherapie, ergotherapie

Soms is het fijn om gebruik te maken van vakmensen op gebied van spraak, taal, stem, gehoor en lichaam. Twee keer per jaar heeft het zorgteam en de groepsleerkracht contact met de logopediste, fysiotherapeuten of ergotherapeuten om overeenstemming te bereiken zodat het kind zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen.

 

Ambulant Begeleiders

Sommige kinderen krijgen naast de hulp in de klas en buiten de klas ook nog een ambulant begeleider op bezoek. Wij vinden het ontzettend fijn om met mensen te werken die ontzettend veel verstand van bepaalde ontwikkelingen hebben. De ambulant begeleiders komen voor kinderen met een rugzakje. Als je als kind ’een rugzakje’ hebt dan krijgen we als school een leerling gebonden financiering, een financiële toelage om zo meer zorg aan te kunnen bieden.